Region Midt: referat bestyrelsesmøde 4 september 2015

Bestyrelsesmøde fredag 4. september 2015 kl. 13.00 – 14.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

1. Bemærkninger til dagsorden og referat

Referat: Intet at bemærke.


2. Ny konstituering af bestyrelsen

Formand Freddie Davidsen går på pension 1. november 2015. Drøftelse og beslutning om varetagelse af bestyrelsesarbejdet indtil generalforsamlingen i marts 2016.

Referat:

Preben Hørsted bliver formand frem til næste generalforsamling 4. marts 2016.

Laila er stadig sekretær for bestyrelsen og foreningen frem til generalforsamlingen.

  • vrige poster forbliver uændrede.

3. Evaluering af dagens medlemsmøde ”Sundhed”, herunder eventuelle fremtidige samarbejdsrelationer mellem BKF og Foreningen af socialchefer i Midtjylland

Referat:
Godt og givende arrangement.

Aftale med Socialchefforeningen om koordinering af kalendere, så vi har mulighed for fælles oplæg, og derefter møder hver for sig. Preben har aftalen med Erik fra Socialchefforeningen. Referatet vedlægges oplæggene fra Claus Vinther Nielsen og Anders Kjærulff.
Bilag: Claus Vinther Nielsen. Tværsektorielle forskningsinitiativer
Bilag: Claus Vinther Nielsen. Forskning på sundheds- social- og beskæftigelsesområdet
Bilag: Anders Kjærulff. Fremtidens nære sundhedsvæsen

 

4. Fællesmøde for landsbestyrelsen og regionsbestyrelserne 18. september 2015

Gennemgang af dagsorden og aftale om deltagelse. Dagsorden er vedhæftet.

Referat:
Vi må desværre melde afbud til mødet, da alle er forhindrede. Freddie kontakter foreningen.
5. tudierejse i foråret 2016

Forslag om studierejse til Bilbao og Europæisk Kulturhovedstad 2016, San Sebastian.

Drøftelse af program og forslag til fastlæggelse af rejsetidspunkt.

 

Referat:

Det er vigtigt at programmet omfatter hele foreningens interesseområde – skole, fritid/kultur, dagtilbud og socialområdet.
Vi vil gerne ”købe” Freddie til at planlægge turen.
Forslag fra onsdag den 18. maj til lørdag den 21. maj 2016.

 

6. Indledende drøftelse af program for medlemsmøde 15. januar 2016

Referat:
Pia planlægger indholdet. Vi afventer lige aftale med Socialchefforeningen om evt. fælles indlæg, som første del af mødet.
”Inklusion – hvor er vi nu”, kunne være et emne.

7. Eventuelt

Referat:
Årsmøde i BKF. Vi mødes i Nyborg om onsdagen til bestyrelsesmøde og møde med landsbestyrelsen.

 

På mødet blev der taget afsked med Freddie Davidsen, da han har valgt at gå på pension.

Desuden blev der rettet en tak til Eriks Østerby for deltagelsen i bestyrelsen arbejde.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie