Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

 Tilstede: Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen
Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech

Referat:

  1. Planlægning af regionsmødet den 6. september 2019, herunder COK’s deltagelse i mødet
    Chriss kontakter COK for nærmere og projekt ”Fremskudt funktion fra psykiatrien”.
  2. Drøftelse af en henvendelse om optagelse i foreningen
    Drøftet – bestyrelsen anbefaler optagelse.
  1. Eventuelt
  2. Næste møde
    Næste møde er den 7. august 2019 hos Kirsten Blæhr, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia.

 

Chriss Mailandt-Poulsen,