Region Midt: referat af bestyrelsesmøde 10. juni

Referat af bestyrelsesmøde fredag d. 10. juni 2016 kl. 13.00 – 15.00, Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.

 

 1. Studietur

Referat:
Som aftalt pr. mail flyttes studieturen til London i perioden 9. oktober til 11. oktober 2016
Foreningen bidrager med 60.000 kr. til turen. Ud over udgift til flybilletter vil der blive en deltagerbetaling på ca. 3.000 kr.

Nærmere program følger.
Søndag og mandag foregår i London og tirsdag i Manchester.
John Klesner er vores guide.
Der er pt. ca. 15 personer tilmeldt, så turen bliver helt sikkert til noget.

 

 1. Evaluering af dagens medlemsmøde

Referat:
Mødet i dag var planlagt i samarbejde med Socialchefforeningen.
Meget fint arrangement.
God sammenhæng i de oplæg som blev givet.
Lokaler og forplejning er fine i Silkeborg

 

 1. Planlægning af årets aktiviteter

Referat:

Det er aftalt at medlemsmøder og generalforsamling fortsat afholdes på Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
Tidspunktet for medlemsmøder fastholdes med udgangspunkt i

kl. 8.30: Ankomst og kaffe
kl. 9.00: Tema
kl. 12/13: Frokost

Følgende tidspunkter og temaer er aftalt:

16. september 2016
TEMA: arbejdstitler: Læringsplatform og samarbejdsplatformen, Overgange til ungdomsuddannelser, EUD10, EGU, IGU m.v.
Det forventes at KL deltager i en del af programmet – de skal have ca. 1½ time incl. tid til refleksioner og afholdes sammen med Socialchefforeningen (de har generalforsamling over middag).

Per planlægger

20. januar 2017
TEMA: evt. dagtilbudsreform + evt. udsatte området eller børnekultur – Lene Bresson leder af kulturskolen.

Merete planlægger

10. marts 2017 i.f.m. generalforsamlingen

TEMA: ikke aftalt.
Jørn planlægger

 

 1. Møde med næstformand Jan Henriksen

Næstformændene vil gerne komme på besøg i regionsbestyrelsen for at følge op på blandt andet læringen fra årsmødet, men også gerne høre lidt til hvilke dagsordner der rører sig i jeres område. Besøget er et supplement til de fællesmøder der allerede er aftalt mellem hovedbestyrelsen og regionsbestyrelserne.

Det er aftalt at Jan deltager i mødet fra kl. 14.00

Referat:
Landsbestyrelsen har et ønske om en form for kaffemøde – her kan drøftes løst og fast
I forbindelse med valg af ny formand, blev det bestemt, at der skulle drøftes en styrkelse i det lokale og regionale arbejde indenfor BKF’s område
Hvad rører der sig? En ambition om at nå længere ud i en bredere kontekst.
En dagsorden for BKF, fra noget vi syntes til noget vi ved.
I region Midtjylland holder vi ind i mellem møder med Socialchefforeningen:

Emner har været:

 • Det nære sundhedsvæsen
 • Unge indsatser
 • Flygtninge

 

Har givet os gode erfaringer. Mere dynamik og bedre sammenhæng. Skaber fællestemaer. Giver fælles vidensdeling.

Kan vi skabe bedre sammenhæng mellem eks. skoler og dagtilbud også i regi af BKF på nationalt plan.

Kort drøftelse af ledelse:

 • Vi er optaget af samarbejdet med det politiske niveau
 • Vi vil gerne blive dygtigere og bedre
 • Hvad er der brug for i fremtidens ledelse?

 

 1. Møde med landsbestyrelsen

Referat:

Merete deltog den 27. maj 2016 i møde med landsbestyrelsen.
Næste møde er den 23. september 2016 – Hans Henrik deltager

 

 1. Fastlæggelse af tid og sted for bestyrelsesmøder.

Referat:

Drøftelse og planlægning af bestyrelsesmøder frem til næste generalforsamling

Vi ændrer mødetidspunkt den 19. august til kl. 9 til 11
Mødetidspunkt for mødet på Nyborg Strand bliver ændret til ca. kl. 18 – Efter det fællesmøde med landsbestyrelsen

Generalforsamling afholdes den 10. marts 2017 – sættes ind i nedenstående liste

Dato Tidspunkt kl. Sted
19. august 2016 10.00-12.00 Ringkøbing – Pia finder lokalitet
16. september 2016 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg.
16. november 2016 15.00-16.00 Nyborg Strand – i f m årsmøde
9. december 2016 9.00-11.00 Hornslet
20. januar 2017 Efter medlemsmøde Hotel Scandic, Udgårdsvej 2, Silkeborg

 

 1. Ansøgningsrunder om optag af nyt med jf. vores vedtægtere §3 stk.
  Ansøgningen godkendes.
 2. Eventuelt.

 

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie