Afbud fra: Hjørring, Læsø og Rebild.

Mødet blev holdt på DGI i Nordkraft, i Aalborg.

1. De forskellige kvalitetsrapporter blev præsenteret.
Som udgangspunkt er de meget forskellige og baggrunden for tilgangen til dem er også forskellige. Det giver et blandet billede af ”tilstanden” på området i regionen. Der er gang i rigtigt mange positive tiltag.

Der var enighed om at kvalitetsrapporterne ikke kan stå alene, men kan danne grundlag for dialog – både på det politiske niveau, men også ude i de enkelte dagtilbud. Det er vigtigt at vi bliver endnu bedre til at sætte dagtilbudsområdet på dagsordenen og får sat fokus på hvad det er pædagogerne kan og er dygtige til.

Der var også enighed om at forventninger og grundlag for arbejdet med kvalitetsrapporterne er så forskelligt i de enkelte kommuner, og derfor må de nødvendigvis se meget forskellige ud.*

 

2. KLs arbejdsgruppe om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere
Nina Hæsum – Mariagerfjord Kommune – er blevet udpeget til en arbejdsgruppe gennem KL om kompetenceudvikling af folkeskolens medarbejdere. Hun vil sende materiale ud til os til kommentering, når det foreligger.

 

3. Budget 2014 og de udfordringer der ligger økonomisk blev drøftet.
De fleste kommuner, undtagen Mariagerfjord, skal udarbejde besparelses og effektiviseringsforslag. Frederikshavn kender ikke budgetrammen endnu. Der er et stort ønske om at der i kommunerne kunne arbejdes med flerårige budgetter, så vi ikke langsomt, men sikkert lader området forbløde. Det kunne give plads til nytænkning og eksperimenter.

 

4. Jammerbugt Kommune mangler pladser til de svageste børn – børn i § 32 grupper.
Det er ikke et billede der genkendes rundt om bordet, men grundlæggende har de fleste øvrige kommuner flere pladser til rådighed. Morsø Kommune har ingen egne pladser, men køber i Thisted og Skive Kommuner.

 

5. Næste møde er planlagt til den 2. september.

Referenten foreslår at Brønderslev står for afvikling af næste møde. De vælger selv, hvor mødet skal afholdes.