Oplæg fra temamøde 4. oktober af KORA

Klik her for at downloade slidsene fra KORA’s oplæg om de socioøkonomiske modeller på Specialundervisningsområdet

 

KORA’s oplæg om socioøkonomiske modeller på specialundervisningsområdet

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie