Program for medlemsmøde 8. marts 2019


Program til regionsmødet den 8. marts 2019
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Program:

Kl. 7.45-8.00         Ankomst og morgenkaffe

Kl. 8.00-8.45         Generalforsamling

Kl. 9.00-10.00        Netværksmøder:

  • Børn, Familie og Unge
  • Dagtilbud
  • Direktør
  • Kultur og Fritid
  • Skole

Kl. 10.00-10.15      Pause

Kl. 10.15-12.00      Oplæg v/Solvejg Schultz Jacobsen, sekretariatschef i KL.
Sekretariatschef Solvejg Schultz Jakobsen fra KL har været omdrejningspunkt i tilrettelæggelsen af KL ledertræf i oktober 2018. Her drøftede direktører, chefer og ledere på tværs af danske kommuner en række oplæg omkring ledelse. Blandt andet med afsæt i Ledelseskommissionens anbefalinger. Der er mange spændende perspektiver, refleksioner og erkendelser i forhold til et potentielt ledelsesmæssigt paradigmeskifte. Herunder en potentiel ændret balance mellem styring og ledelse, udvikling og drift, faglighed og strategi, politik og administration mv. Derudover revitalisering af den ledelsesmæssige udvikling gennem den enkelte leders arbejde med det personlige lederskab og tydelig ledelsesdeklaration.
Børne- og Kulturchefforeningen i Region Syddanmark har derfor inviteret Solvejg Schultz Jakobsen til et oplæg og åbenhjertig dialog omkring ledelse og det personlige lederskab.

Kl. 12.00-12.45      Frokost

Kl. 12.45-14.00      Bestyrelsesmøde