Program for regionsmøde 6. september 2019

Program til regionsmødet den 6. september 2019
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Program:

Kl. 7.45-8.15         Ankomst og morgenkaffe
Kl. 8.15-9.15         Netværksmøder:

  • Børn, Familie og Unge
  • Dagtilbud
  • Direktør
  • Kultur og Fritid
  • Skole

Kl. 9.15-9.30         Pause

Kl. 9.30-11.00        COK – kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på børne- og kulturområdet

Direktør Hanne Bak Lumholt og områdechef Mette Tranevig giver et oplæg om COKs billede på udviklingstendenser og aktuelle dagsordener i kommunerne herunder om COKs samspil med kommunerne ift. kompetenceudvikling:
På baggrund af oplægget sættes følgende til drøftelse:

  • Tendenser på børne- og kulturområdet – hvad kalder det på af kompetencer?
  • Hvordan skal fremtidens kompetencetilbud se ud?
  • Hvordan styrkes båndet mellem kommunerne og COK som kommunernes forening- og læringspartner?

Kl. 11.00–11.15      Pause

Kl. 11.15-12.00      Status på projekt “Fremskudt funktion fra psykiatrien” – et samarbejde mellem de 22 syddanske kommuner og regionen

v/Sisi Ploug Pedersen, Psykiatrien i Region Sydjylland

Kl. 12.00-12.45      Frokost

Kl. 12.45-14.00      Bestyrelsesmøde

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie