Program for regionsmøde 6. september 2019


Program til regionsmødet den 6. september 2019
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Program:

Kl. 7.45-8.15         Ankomst og morgenkaffe
Kl. 8.15-9.15         Netværksmøder:

  • Børn, Familie og Unge
  • Dagtilbud
  • Direktør
  • Kultur og Fritid
  • Skole

Kl. 9.15-9.30         Pause

Kl. 9.30-11.00        COK – kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere på børne- og kulturområdet

Direktør Hanne Bak Lumholt og områdechef Mette Tranevig giver et oplæg om COKs billede på udviklingstendenser og aktuelle dagsordener i kommunerne herunder om COKs samspil med kommunerne ift. kompetenceudvikling:
På baggrund af oplægget sættes følgende til drøftelse:

  • Tendenser på børne- og kulturområdet – hvad kalder det på af kompetencer?
  • Hvordan skal fremtidens kompetencetilbud se ud?
  • Hvordan styrkes båndet mellem kommunerne og COK som kommunernes forening- og læringspartner?

Kl. 11.00–11.15      Pause

Kl. 11.15-12.00      Status på projekt “Fremskudt funktion fra psykiatrien” – et samarbejde mellem de 22 syddanske kommuner og regionen

v/Sisi Ploug Pedersen, Psykiatrien i Region Sydjylland

Kl. 12.00-12.45      Frokost

Kl. 12.45-14.00      Bestyrelsesmøde