Program for regionsmøde 7. juni 2019

Program til regionsmødet den 7. juni 2019

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Program:
Kl. 8.00-8.30         Ankomst og morgenkaffe

Kl. 8.30-09.45        Netværksmøder:

  • Børn, Familie og Unge
  • Dagtilbud
  • Direktør
  • Kultur og Fritid
  • Skole

Kl. 09.45-10.00      Pause

Kl. 10.00-12.00      Oplæg fra VIVE v/chefanalytiker Hans Skov
Den sværeste styringsmæssige udfordring på børne- og ungeområdet er i de fleste kommuner det specialiserede socialområde for børn og unge. Den 7. juni går BKF Syd i dybden med styringen på familieområdet. Vi har inviteret chefanalytiker Hans Skov Kloppenborg fra VIVE, som med udgangspunkt i VIVEs analyse fra 2017 om styring på det specialiserede socialområde for børn og unge vil give os indsigt i kommunernes erfaringer med den faglige og økonomiske styring. Hans vil præsentere VIVEs styringsanbefalinger for familieområdet i form af 6 fokuspunkter og diskutere anvendelsen af fokuspunkterne med os.

Kl. 12.00-12.45      Frokost

Kl. 12.45-14.00      Bestyrelsesmøde

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie