Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 9. maj


Bestyrelsesmøde den 10. maj 2017, kl. 14.00

Sted: Otterup Rådhus, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup

Til stede: Inge Skov Madsen, Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Thomas Reintoft, Ulla Visbech og Ejner Jensen.
Afbud: Claus Svold

Referat:

 

  1. Planlægning af regionsmødet d. 9. juni 2017

Program:

Kl. 8.00       Morgenmad
Kl. 8.30       Netværksmøde
Kl. 10.00     Oplæg fra KL om ’Tro på dig selv’ – reform af de forberedende tilbud. Samt regeringens nye initiativer på dagtilbudsområdet.
Kl. 12.00     Frokost
Kl. 13.00     Bestyrelsesmøde

Regionsmødet afholdes på KUC i Kolding.

Chriss kontakter KL, for at høre om vi kan få Arne Eggert eller Peter Pannulla til at stå for oplægget.

Netværksansvarlige:
Skolenetværk: Ulla Visbech, Esbjerg
Familienetværk: Inge Skov Madsen, Kerteminde og Mette Høck Bostrup, Aabenraa
Dagtilbud: Charlotte Veilskov, Haderslev og Thomas V. Andersen, Haderslev
Kulturnetværk: Mads Stendorff, Esbjerg og Jan Hermansen, Nyborg
Direktørnetværk: Thomas Reintoft, Billund

Tovholder(team) udarbejder dagsorden til netværksmøderne. Fremadrettet sendes dagsorden til Netværksmøderne ud sammen med endelig dagsordenen til Regionsmøderne. Deadline for fremsendelse af dagsorden til de næste netværksmøder er d. 1. juni 2017 til Birgit Hørlyk Hansen bhh@aabenraa.dk.

  1. Drøftelse af vederlag til plejefamilier og muligheden for en aftale i stil med Region Nordjylland.

Drøftet.

 

  1. Udpegning af repræsentant til socialrådgiveruddannelsens Uddannelsesudvalg.

Bestyrelsen peger på Inge Skov Madsen, Kerteminde.

 

  1. Fællesmødet den 19. maj 2017 for Regionsbestyrelser og Hovedbestyrelsen

Ejner deltager i stedet for Chriss i mødet mellem Hovedbestyrelsen og Regionsformændene.

Inge, Ulla, Thomas og Ejner deltager i fællesmødet.

Charlotte og Chriss deltager i bustur fra Fredericia til Esbjerg d. 31. maj. På turen, der bl.a. er arrangeret af BKF, Skolelederne, DLF, BUPL, besøges et antal skoler for at se eksempler på en varieret og motiverende skoledag.

Chriss har fået en henvendelse fra Kommunaldirektørforeningen til BKF, KTC, FSD og Økonomichefforeningen om at gentage succesen med et fællesmøde i Region Syddanmark.

Bestyrelsen ser gerne et nyt fællesmøde med et relevant indhold som sidst i Middelfart, hvor temaet var ’Bo Schmidt Udvalgets’ rapport.

’Hjemmeopgave’ til næste bestyrelsesmøde: Indhold på regionsmødet i september samt overvejelser om den kommende studietur i marts 2018.

 

 

Ejner Jensen/110517