Referat af bestyrelsesmødefor Region Syd den 10. juni 2016, kl. 13.30

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Jan Henriksen, Sisi Eibye
Referat:

 

 1. Drøftelse af indhold til regionsmødet den 14. oktober 2016
  Aftalen med Claus Hjortdal er på plads.
  Charlotte undersøger mulighederne for endnu en oplægsholder, der kan inddrage 0-6 års-området.
  Der skal fortsat arbejdes med revitaliseringen af netværkene. Der skal være fokus på forbindelse mellem de regionale og landsdækkende netværk.
  Netværkene indgår som diskussionsgrupper i forhold til oplæggene den 14.10.16.
  Temadagen planlægges i tidsrummet kl. 9.00-12.30 med morgenkaffe fra kl 8.30-9.00 og frokost fra kl. 12.30. Streetdomen i Haderslev er booket til mødet.

 

 1. Opdatering af oplysningerne om Region Syddanmark på BKF’s hjemmeside.
  Chriss sørger fremadrettet for:
 • at oplysningerne om Region Syddanmark på hjemmesiden er korrekte,
 • at referater fra bestyrelsesmøderne lægges på siden,
 • at regionsbestyrelsens medlemmer og kontaktoplysninger bliver tilgængelig på hjemmesiden

 

 1. Eventuelt
  Inge Skov Madsen, der hidtil har været suppleant, erstatter Pia Werborg i bestyrelsen.