Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 10. juni

Referat af bestyrelsesmødefor Region Syd den 10. juni 2016, kl. 13.30

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Jan Henriksen, Sisi Eibye
Referat:

 

 1. Drøftelse af indhold til regionsmødet den 14. oktober 2016
  Aftalen med Claus Hjortdal er på plads.
  Charlotte undersøger mulighederne for endnu en oplægsholder, der kan inddrage 0-6 års-området.
  Der skal fortsat arbejdes med revitaliseringen af netværkene. Der skal være fokus på forbindelse mellem de regionale og landsdækkende netværk.
  Netværkene indgår som diskussionsgrupper i forhold til oplæggene den 14.10.16.
  Temadagen planlægges i tidsrummet kl. 9.00-12.30 med morgenkaffe fra kl 8.30-9.00 og frokost fra kl. 12.30. Streetdomen i Haderslev er booket til mødet.

 

 1. Opdatering af oplysningerne om Region Syddanmark på BKF’s hjemmeside.
  Chriss sørger fremadrettet for:
 • at oplysningerne om Region Syddanmark på hjemmesiden er korrekte,
 • at referater fra bestyrelsesmøderne lægges på siden,
 • at regionsbestyrelsens medlemmer og kontaktoplysninger bliver tilgængelig på hjemmesiden

 

 1. Eventuelt
  Inge Skov Madsen, der hidtil har været suppleant, erstatter Pia Werborg i bestyrelsen.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie