Region Syd: Referat af Bestyrelsesmøde 14. november 2018

Bestyrelsesmøde den 14. november 2018, kl. 17.00
Sted: Nyborg Strand

Til stede: Ejner Jensen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Ulla Visbech, Michael Gravesen og Kirsten Blæhr,

Afbud: Chriss Mailandt-Poulsen, Inge Skov Madsen og Thomas Reintoft.

Referat:

1. Planlægning af møder 2019, herunder planlægning af generalforsamling i marts 2019.

Regionsmøder 2019:
Fredag, den 8. marts 2019 (Generalforsamling)
Fredag, den 7. juni 2019
Fredag, den 6. september 2019.
Ovennævnte holdes i KUC i Kolding

Datoer blev godkendt.

Michael Gravesen planlægger den 8. marts 2019 med f.eks. Solveig Schultz Jacobsen.

Program for den 7. juni 2019 planlægges på bestyrelsesmøde den 14. januar 2019. Ulla Visbech har en idé med Søren Pind.

Bestyrelsesmøder 2018:
Mandag, den 14. januar, kl. 14.00 – godkendt. Mødet holdes i Fredericia
Fredag, den 8. marts efter regionsmødet – godkendt.
Mandag, den 6. maj, kl. 14.00 – godkendt. Mødet holdes i Otterup
Fredag, den 7. juni efter regionsmødet – godkendt.
Mandag, den 5. august, kl. 14.00 – der skal findes en ny dato.
Fredag, den 6. september efter regionsmødet – godkendt.
Onsdag, den 13. november, kl. 17.00 i.f.m. årsmødet – godkendt.

2. Eventuelt

Næste møde er planlagt til den 14. januar 2019 i Fredericia.

Ejner Jensen/15.11.18

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie