Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2016, kl. 13.30

Sted: VUC, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Sisi Eibye, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Jan Henriksen

 

Referat:

 1. Drøftelse af revitalisering af de regionale netværk
  Der etableres et samarbejde mellem bestyrelsesrepræsentant og Region Syddanmarks repræsentanter i de landsdækkende netværk.
  Børn og familie: Inge + Mette fra Åbenrå
  Skole: Ejner og Ulla fra Esbjerg og (Claus fra Fredericia)
  Dagtilbud: Anette + Torben fra Nyborg og Thomas fra Haderslev
  Kultur: Charlotte (stand by) + Ellen fra Odense og Kurt fra Vejle
  Bestyrelsesrepræsentanterne tager initiativ til et møde i forbindelse med næste regionmøde.

                          

 1. Udpegning af tovholdere til de regionale netværk
  Chriss rundsender oversigt til bestyrelsen.

 

 1. Planlægning af mødedatoer for 2017, herunder
  – Dato og sted for regionsmøder og
  – Dato og sted for bestyrelsesmøder.

Chriss udarbejder mødeplan for de kommende møder

 

 1. Planlægning af generalforsamling 2017
  – Dato og indhold drøftes.
  Evt. 10. marts (tages med i forslag til mødeplan)

 

 1. Årsmødet den 17.-18. november 2016
  Bestyrelsen deltager i arrangementet forud for årsmødet d. 16. november. Birgit opretter kalenderinvitation.
  Etablering af Kulturnetværk i Region Syd drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

Ejner Jensen/211016