Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 14. oktober

Referat af bestyrelsesmøde den 14. oktober 2016, kl. 13.30

Sted: VUC, Christian X´s Vej 39, 6100 Haderslev

Deltagere: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Sisi Eibye, Chriss Mailandt-Poulsen

Afbud: Jan Henriksen

 

Referat:

 1. Drøftelse af revitalisering af de regionale netværk
  Der etableres et samarbejde mellem bestyrelsesrepræsentant og Region Syddanmarks repræsentanter i de landsdækkende netværk.
  Børn og familie: Inge + Mette fra Åbenrå
  Skole: Ejner og Ulla fra Esbjerg og (Claus fra Fredericia)
  Dagtilbud: Anette + Torben fra Nyborg og Thomas fra Haderslev
  Kultur: Charlotte (stand by) + Ellen fra Odense og Kurt fra Vejle
  Bestyrelsesrepræsentanterne tager initiativ til et møde i forbindelse med næste regionmøde.

                          

 1. Udpegning af tovholdere til de regionale netværk
  Chriss rundsender oversigt til bestyrelsen.

 

 1. Planlægning af mødedatoer for 2017, herunder
  – Dato og sted for regionsmøder og
  – Dato og sted for bestyrelsesmøder.

Chriss udarbejder mødeplan for de kommende møder

 

 1. Planlægning af generalforsamling 2017
  – Dato og indhold drøftes.
  Evt. 10. marts (tages med i forslag til mødeplan)

 

 1. Årsmødet den 17.-18. november 2016
  Bestyrelsen deltager i arrangementet forud for årsmødet d. 16. november. Birgit opretter kalenderinvitation.
  Etablering af Kulturnetværk i Region Syd drøftes på næste bestyrelsesmøde.

 

Ejner Jensen/211016

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie