Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 15. november


Bestyrelsesmøde den 15. november 2017, kl. 17.00
Sted: Nyborg Strand
Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Claus Svold, Thomas Reintoft.
Afbud: Ulla Visbech.

Referat:

  1. Indstillinger til de landsdækkende netværk 2018. Fristen er senest den 1.12.17

Bestyrelsen indstiller Ulla Visbech – Esbjerg Kommune til Skolenetværket, Mette Høck Bostrup – Aabenraa Kommune til Børn og familienetværket, Lisbeth Østergaard – Billund Kommune til Dagtilbudsnetværket, Jan Hermansen – Nyborg Kommune og Mads Stendorff – Esbjerg Kommune til Kultur og fritidsnetværket, Jes Jørgensen – Ærø Kommune til Ungenetværket.

  1. Studietur 14.-17. marts 2018

Turen går til Skotland – Edinburgh fra onsdag, d. 23. maj til lørdag, d. 26. maj 2018 (bemærk nyt tidspunkt). Vi går videre med det råprogram, som Haderslev Kommune har udarbejdet med arbejdstitlen ’Den skotske metode’.

Der sendes foreløbig kalenderreservation ud i uge 47. Endelig tilmelding senere, når program kan sendes ud.

  1. Forslag til mødedatoer 2018:

Følgende mødedatoer blev godkendt:

Regionsmøder 2018:
Fredag, den 9. marts 2018 med generalforsamling
Fredag, den 25. maj 2018 på studieturen
Fredag, den 7. september 2018.

Bestyrelsesmøder 2018:
Mandag, den 29. januar, kl. 14.00 i Billund
Fredag, den 9. marts efter regionsmødet
(Evt. Onsdag, den 16. maj, kl. 14.00)
Fredag, den 25. maj på studieturen
Mandag, den 6. august, kl. 14.00
Fredag, den 7. september efter regionsmødet
Onsdag, den 14. november, kl. 17.00 i.f.m. årsmødet.

 

 

Ejner Jensen/211117

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie