Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 16. december

Referat af bestyrelsesmøde den 16. december 2016, kl. 12.30
Sted: Middelfart Kommune, Anlægsvej 4, 5592 Ejby
Deltagere: Charlotte Veilskov, Ejner Jensen, Chriss Mailandt-Poulsen, Jan Henriksen
Afbud: Anette Brodde, Inge Skov Madsen, Sisi Eibye.

 

Referat:

 1. Etablering af Kulturnetværk i Region Syddanmark
  Udsat til næste bestyrelsesmøde.

                          

 1. Planlægning af generalforsamling den 10. marts 2017
  Indhold drøftes.
 • Chriss undersøger om vi kan være i Kolding på KUC
 • Chriss udarbejder beretning
 • Ejner undersøger om Nicolaj Ejler kan give oplæg om ’Styring og ledelse’
 • Ejner kontakter Esben Krægpøth mhp. dirigentopgaven på generalforsamlingen.
 • Inge, Jan, Sisi og Ejner er på valg.
 • Jan genopstiller ikke. Ejner genopstiller. Der er ikke givet tilsagn fra Inge og Sisi.
 • Helle fra Kolding, Claus fra Fredericia og Thomas fra Billund blev foreslået.
 • Vedtægterne skal ændres med følgende to punkter:– Sekretæropgaven skal ændres til næstformand
  – Der skal vælges suppleanter.

 

 1. Forslag til mødedatoer for 2017
  Regionsmøder 2017:
  Fredag, d. 10. marts
  Fredag, d. 16. juni
  Fredag, d. 29. september alle dage 8.30-14.00

  Bestyrelsesmøder 2017:
  Torsdag, d. 9. februar kl. 14.00 i Haderslev
  Fredag, d. 10. marts efter regionsmødet
  Onsdag, d. 10. maj kl. 14.00
  Fredag, d. 16. juni efter regionsmødet
  Torsdag, d. 31. august kl. 14.00
  Fredag, d. 29. september efter regionsmødet
  Onsdag, d. 15. november i.f.m. årsmøde

 

Ejner Jensen/191216

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie