Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 23. august

Bestyrelsesmøde den 23. august 2017, kl. 14.00
Sted: Claus Svolds kontor, Skolegade 1, 7100 Vejle

Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Claus Svold, Thomas Reintoft og Ulla Visbech.
Afbud: Charlotte Veilskov.

 

Dagsorden:

1. Regionsmødet den 29. september 2017.

Program:

Kl. 8.00       Morgenmad
Kl. 8.30       Netværksmøder
Kl. 10.00     Oplæg af Arne Eggert og Peter Pannula Toft fra KL som tager udgangspunkt i ’Tro på dig selv’ – reform af de forberedende tilbud. Samt regeringens nye initiativer  på dagtilbudsområdet.

Kl. 12.00     Frokost
Kl. 12.45     Bestyrelsesmøde

Regionsmødet afholdes på KUC i Kolding

Netværksansvarlige:

Skolenetværk: Ulla Visbech, Esbjerg
Familienetværk: Inge Skov Madsen, Kerteminde og Mette Høck Bostrup, Aabenraa
Dagtilbud: Charlotte Veilskov, Haderslev og Thomas V. Andersen, Haderslev
Kulturnetværk: Mads Stendorff, Esbjerg og Jan Hermansen, Nyborg
Direktørnetværk: Thomas Reintoft, Billund

Tovholder(team) udarbejder dagsorden til netværksmøderne. Fremadrettet sendes dagsorden til Netværksmøderne ud sammen med endelig dagsordenen til Regionsmøderne. Deadline for fremsendelse af dagsorden til de næste netværksmøder er d. 19. september 2017 til Birgit Hørlyk Hansen [email protected].

 

2. Studietur marts 2018 – datoforslag 14.-17. marts 2018

På Regionsmødet d. 29. september nedsættes et studietursudvalg.

Følgende destinationer blev drøftet:

  • Skotland med fokus på tværfagligt samarbejde og cocreation på det samlede 0-18 års område.
  • Finland
  • Island med fokus på Campus-tanken og det at samle ungdomsuddannelserne.

Endelig beslutning om destination og indhold træffes på mødet d. 29.


3.Eventuelt.

Tilmelding fra Fællesmødet den 19. maj 2017 for Regionsbestyrelser og Hovedbestyrelsen. Der var gode om inspirerende indlæg fra Christian Roslev, kommunaldirektør i Aalborg Kommune og fra Kristian Dahl om ny syntese.

 Ejner Jensen/280817

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie