Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 26. september

Bestyrelsen for BKF Region Syddanmark afholdt bestyrelsesmøde den 26. september 2016

Sted: Tinglev Midt 2, 6360 Tinglev

Deltagere: Chriss Mailandt-Poulsen, Inge Skov Madsen og Jan Henriksen

Afbud: Anette Brodde, Charlotte Veilskov, Ejner Jensen og Sisi Eibye

 

Referat:

  1. Opfølgning på bestyrelsesmødet den 10. juni 2016
   Drøftet.
  2. Regionsmødet den 14. oktober 2016
   Dagsorden drøftet, herunder besøg af KL vedr. digitalisering og brugerportalsinitiativet (BPI) og Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal om inklusionseftersynet.
   Program til regionsmødet udsendes senest i uge 40.
  3. Opfølgning på fællesmødet med lands- og regionsbestyrelser den 23.9.16
   Temaerne fra mødet blev drøftet. Vi har i region Syddanmark et særligt fokus på, hvordan vi kan revitalisere vores faglige regionsnetværk.
  4. Eventuelt
   Kommende regions- og bestyrelsesmøder fastsættes næste gang.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie