Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 29. januar

Bestyrelsesmøde den 29. januar 2018, kl. 14.00
Sted: Thomas Reintofts kontor, Jorden Rundt 1, 7200 Grindsted
Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Thomas Reintoft.
Afbud: Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Claus Svold, Ulla Visbech.

 Referat:

  1. Planlægning generalforsamling den 9. marts 2018

Kl. 8.00-9.00                   Netværksmøder
Kl. 9.00-9.45                   Generalforsamling
Chriss, Charlotte og Thomas er på valg (alle genopstiller).
Suppleanter søges! (CMP og EJ finder hver en kandidat).
Esben Krægpøth, Assens Kommune forslået som dirigent (EJ følger op).
Kl. 10.00-10.30                Data om data (TR kontakter KL for at høre om de kan stille med en oplægsholder, der kan guide os i forhold undersøgelser, indsamling af data og brug af samme).
Kl. 11.30-12.00                Nyt fra Jan Henriksen, formand for BKF (CMP aftaler)
Kl. 12.00-12.45                Frokost
Kl. 12.45-14.00                Bestyrelsesmøde

  1. Studietur 23.-26. maj 2018

Turen går til Skotland – Edinburgh fra onsdag, den 23. maj til lørdag, den 26. maj 2018. Vi går videre med det råprogram, som Haderslev Kommune har udarbejdet med arbejdstitlen ’Den skotske metode’.

CMP forhører sig hos Charlotte om Hanne vil være interesseret i at afslutte arbejdet med at planlægge turen. Hvis det ikke er muligt spørger CMP Claus eller Ulla om de har en medarbejder, der kan færdigplanlægge turen.

Det endelige forventes udsendt omkring 1. marts med endelig og bindende tilmelding den 15. marts.

 

  1. Dato i foråret for besøg af formanden enten på et bestyrelsesmøde eller et regionsmøde.
    Se generalforsamling

  2. Evt.
    Intet

Ejner Jensen/300118

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie