Region Syd: referat af bestyrelsesmøde 7. juni 2019

Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding
Til stede:  Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen
Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech

Referat:

  1. Planlægning af regionsmødet den 6. september 2019, herunder COK’s deltagelse i mødet
    Chriss kontakter COK for nærmere og projekt ”Fremskudt funktion fra psykiatrien”.
  2. Drøftelse af en henvendelse om optagelse i foreningen
    Drøftet – bestyrelsen anbefaler optagelse.
  1. Eventuelt
  2. Næste møde
    Næste møde er den 7. august 2019 hos Kirsten Blæhr, Gothersgade 20 B, 7000 Fredericia.

 

Chriss Mailandt-Poulsen,

Ref.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie