Region Syd: Referat af bestyrelsesmøde 8. marts 2019

Bestyrelsesmøde mandag, den 8. marts 2019, kl. 13.00
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding
Til stede:  Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr
Afbud:     Ejner Jensen, Charlotte Houlberg, Thomas Reintoft, Ulla Visbech

Referat:

 1. Bestyrelsen konstituerer sig
  Næstformand/referent: Ejner Jensen
  Kasserer: Claus Svold.
 2. Opdatering af netværksansvarlige
  Skolenetværk: Charlotte Houlberg, Middelfart
  Familienetværk: Inge Skov Madsen, Kerteminde
  Dagtilbud: Lisbeth Østergaard, Billund
  Kulturnetværket: Christian Haugk, Haderslev
  Direktørnetværket: Thomas Reintoft, Billund

  Inge koordinerer med Henning Riistofte, Haderslev, som sidder i landsnetværket for Familie og Christian koordinerer med Sofie Plenge, Vejle, som sidder i landsnetværket for Kultur.

Tovholder (team) udarbejder dagsorden til netværksmøderne. Dagsorden til Netværksmøderne sendes ud sammen med endelig dagsorden til Regionsmøderne.

 1. Planlægning af Regionsmødet den 7. juni 2019
  Chriss afklarer med Thomas Reintoft indhold til eksterne oplæg for Regionsmødet den 7. juni 2019.
  Endeligt program godkendes på næste bestyrelsesmøde den 6. maj.
 2. Fastsættelse af bestyrelsesmøde i august
  Der afholdes bestyrelsesmøde den 7. august kl. 12.00 – 13.30, Gothersgade 20 B, Fredericia.
 3. Eventuelt
  møde med landsformand forsøges aftalt til Regionsmødet i september 2019.
 4. Næste møde
  Mandag, den 6. maj 2019, Kl. 14.00, Nordfyn.

 

 

Chriss Mailandt-Poulsen,

Ref.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie