Region Syd: Referat bestyrelsesmøde 25. maj 2018

Bestyrelsesmøde den 25. maj 2018, kl. 8.30

Sted: Hotel Dakota, Ferrymuir, Edinburgh
Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Claus Svold, Thomas Reintoft.
Afbud: Ulla Visbech.

 Referat:

  1. Udpegning af et medlem til uddannelsesudvalget for socialrådgiveruddannelsen ved UC Syd

Bestyrelsen peger på afdelingschef Jette Kynde Schøtz, Vejen Kommune.

  1. Studietur 23.-26. maj 2018.

Bestyrelsen godkendte foreningens medfinansiering af de ekstraudgifter, der ikke er indregnet i turprisen. Claus betaler regningerne.

Hovedbestyrelsen har indkaldt regionsformændene til møde d. 10. august, her fremlægges en plan for formandsskabet indtil generalforsamlingen i november 2018. 

  1. Næste møde er den 27. juni 2018 i Haderslev.

Her fastlægges det endelige program til næste regionsmøde.

 

Ejner Jensen/110618

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie