Region Syd: Referat bestyrelsesmøde 27. juni 2018

Bestyrelsesmøde den 27. juni 2018, kl. 14.00

Sted: Gåskærgade 26, 6100 Haderslev (Charlotte Veilskov)
Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Michael Gravesen
Afbud: Ejner Jensen, Ulla Visbech, Inge Skov Madsen, Thomas Reintoft, Kirsten Blæhr

 

Referat:

  1. Planlægning af regionsmødet den 7. september 2018

Emne til ekstern oplæg er ledelseskommissionens netop udkomne anbefalinger til god offentlig ledelse – Chriss undersøger nærmere og vender tilbage.

  1. FGU

Drøftet.

  1. Evaluering af studietur

Drøftet.

Der var på forhånd lagt et godt og inspirerende program – ærgerligt, at oplægsholder springer fra lige før, og der var en oplevelse af, at nogle af de institutioner, vi besøgte ikke var ordentligt forberedte og dermed ikke leverede det forventede.

Bøvl i forbindelse med ud- og hjem rejse er svært at gøre noget ved L

Netværks- og relationsdelen fungerede rigtigt godt og gjorde alt i alt turen til en vellykket og god tur.

  1. Optagelse af nyt medlem

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om medlemskab af foreningen fra Fanø Kommune. I henhold til foreningens vedtægter og tidligere praksis kan ansøgningen ikke imødekommes.

  1. Eventuelt

Ulla (UV) orienterede om, at KL’s Børne- og Undervisningsudvalg kommer på besøg i Region Syddanmark den 31. oktober 2018.

  1. Næste møde

Mandag den 6. august 2018 (Aflyses).

 

 

 

Chriss Mailandt-Poulsen/290618

 

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie