Region Syd: Referat bestyrelsesmøde 9. marts 2018

Bestyrelsesmøde den 9. marts 2018, kl. 12.45

Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding
Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Charlotte Veilskov, Claus Svold, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Thomas Reintoft, Ulla Visbech, Michael Graversen og Kirsten Blæhr

 

Referat:

  1. Studietur 23.-26. maj 2018

Drøftet.

  1. Drøftelse med formanden, Jan Henriksen

Aflyst.

  1. Mødeplan 2018:

Tilføjelse: 27.6.18 kl. 14.00 i Haderslev.

  1. Kort drøftelse af udpegning til landsnetværk.
  1. Bestyrelsen konstituerede sig

Næstformand: Ejner Jensen
Kasserer: Claus Svold

  1. Næste møde

Fredag, den 25. maj 2018 i.f.m. studieturen.

Charlotte Veilskov

Ref.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie