Region Syd: refereat af bestyrelsesmøde d. 29. september

Bestyrelsesmøde den 29. september 2017, kl. 12.45,
Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Til stede: Chriss Mailandt-Poulsen, Ejner Jensen, Inge Skov Madsen, Claus Svold, Thomas Reintoft, Charlotte Veilskov og Ulla Visbech.

Referat:

  1. Studietur marts 2018

Turen går til Edinburgh fra onsdag, d. 14. marts til lørdag, d. 17. marts. Charlotte er tovholder på tilrettelæggelsen indtil videre. Inden næste møde undersøger vi hver især interessante besøgsmål på turen. Charlotte undersøger mulighederne for at lade ’Det danske kulturinstitut’ i Skotland stå for tilrettelæggelsen af turen, alternativt kan en ’lokal’ konsulent stå for det praktiske.

  1. Udpegning af repræsentant til det landsdækkende dagtilbudsnetværk

Bestyrelsen foreslår Dagtilbudschef Lisbeth Østergaard fra Billund Kommune som ny repræsentant i dagtilbudsnetværket.

  1. Årsmødet 2018, ”Mød din region”

Bestyrelsen tilrettelægger en uformel sammenkomst, hvor der bliver lejlighed til at mødes med kolleger fra hele regionen.

  1. Ansøgninger om medlemskab af BKF

Chris har modtaget to ansøgninger om medlemskab af foreningen. I henhold til foreningens vedtægter og tidligere praksis kan ansøgningerne ikke imødekommes.

Punkt til næste møde: Nyt fra netværkene.

På fællesmødet mellem landsbestyrelsen og regionsbestyrelserne d. 22. september 2017 blev følgende emner drøftet:

  • Brevet fra undervisningsministeren og DLF samt BKF’s reaktion på samme.
  • Mindre men mere meningsfuldt på dagtilbudsområdet.
  • Ny Forberedende GrundUddannelse
  • Kresten Schultz Jørgensen og BKF’s kommunikationspolitik.
  • Begynd allerede at tænke på Årsmødet 2018 – under arbejdstitlen Den tværgående opgave.

 

 

 

Ejner Jensen/051017

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie