BKF Region Syddanmark indbyder til tema- og netværksmøde fredag den 1. marts kl. 8.30-13.00 på 

Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

 

Program

 

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe og   te

Kl. 9.00 – 10.30  

 

Oplæg ved Professor v. SDU, institut for statskundskab Peter Dahler-Larsen 

Evalueringsbølgen,   evalueringsgabet og den manglende realisme

 

Billedet af   tendenser i evalueringslandskabet er flimrende. Tiltagene kommer så hastigt,   at det forrige tiltag sjældent er fordøjet, når det næste kommer. Et   evalueringsgab tegner sig: Alt for store forventninger til evidens, kvalitet   og dokumentation – og en virkelighed, der ser noget anderledes ud. Ikke   mindst for kommunerne er udfordringen stor: Jo tættere man kommer på   borgerens hverdagsliv, jo sværere er det at skabe systematisk evidens.

I oplægget bydes på   eftertanker om mål og målbarhed, om evalueringsmaskiner og om kommunernes   særlige rolle i relation til evaluering. Der rundes af med nogle bud på praktiske   veje til at reducere evalueringsgabet.

 

Forfatter til bøgerne   ”Kvalitetens Beskaffenhed” og ”The Evaluation Society”.

Kl. 10.30 – 10.45 Orientering fra landsbestyrelsen og de landsdækkende   netværk
Kl. 10.45 – 11.45 Netværksmøder:Kultur   og fritid, familieområdet, skolenetværk og direktørnetværket
 Kl. 11.45 – 12.15

 GENERALFORSAMLING FOR BKF Region Syddanmark

Indkaldelse   med dagsorden jf. vedtægterne er udsendt tidligere.

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost

 

Tilmelding: Senest torsdag den 21. februar på mail [email protected] med oplysning, om du deltager i frokosten.

 

Hele arrangementet er gratis.