Tema- og netværksmøde 1. marts

BKF Region Syddanmark indbyder til tema- og netværksmøde fredag den 1. marts kl. 8.30-13.00 på 

Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

 

Program

 

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe og   te

Kl. 9.00 – 10.30  

 

Oplæg ved Professor v. SDU, institut for statskundskab Peter Dahler-Larsen 

Evalueringsbølgen,   evalueringsgabet og den manglende realisme

 

Billedet af   tendenser i evalueringslandskabet er flimrende. Tiltagene kommer så hastigt,   at det forrige tiltag sjældent er fordøjet, når det næste kommer. Et   evalueringsgab tegner sig: Alt for store forventninger til evidens, kvalitet   og dokumentation – og en virkelighed, der ser noget anderledes ud. Ikke   mindst for kommunerne er udfordringen stor: Jo tættere man kommer på   borgerens hverdagsliv, jo sværere er det at skabe systematisk evidens.

I oplægget bydes på   eftertanker om mål og målbarhed, om evalueringsmaskiner og om kommunernes   særlige rolle i relation til evaluering. Der rundes af med nogle bud på praktiske   veje til at reducere evalueringsgabet.

 

Forfatter til bøgerne   ”Kvalitetens Beskaffenhed” og ”The Evaluation Society”.

Kl. 10.30 – 10.45 Orientering fra landsbestyrelsen og de landsdækkende   netværk
Kl. 10.45 – 11.45 Netværksmøder:Kultur   og fritid, familieområdet, skolenetværk og direktørnetværket
 Kl. 11.45 – 12.15

 GENERALFORSAMLING FOR BKF Region Syddanmark

Indkaldelse   med dagsorden jf. vedtægterne er udsendt tidligere.

Kl. 12.15 – 13.00 Frokost

 

Tilmelding: Senest torsdag den 21. februar på mail [email protected] med oplysning, om du deltager i frokosten.

 

Hele arrangementet er gratis.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie