Tema og netværksmøde 3. maj

BKF Region Syddanmark indbyder til tema- og netværksmøde

Fredag den 3. maj kl. 8.30-13.00/14.00 på Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

 

Program

 

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe og   te
Kl. 9.00 – 10.00    Netværksmøder:Kultur   og fritid, familieområdet og direktørnetværket.Tovholderne   for dagtilbudsnetværket og skolenetværket aftaler hvilket netværk der holder   møde ml. kl. 9-10, og hvilket netværk ml. kl.
Kl. 10.00 – 12.00

Orientering   fra og dialog med KL om skolereformen.Bestyrelsen har lagt   vægt på, at dialogen skal åbne op for alle fagområdernes perspektiver ind i   skolereformen.Derfor bedes I inden   mødet og i netværkene drøfte fagområdernes nye muligheder i skolereformen.

 

Deltagere fra KL bliver sekretariatschef   Hanne Lumholt, chefkonsulent Kirsten Jørgensen og konsulent Søren Nielsen.

Dagsorden:

1) 1. Folkeskolereformen – kort om indhold og   status

2) 2. Reformforberedelser i kommunerne,   herunder hvilke beslutninger kommunerne skal træffe i 2013 i forhold til   skolens indhold og økonomi

3) 3. KL’s understøttelse af   forberedelsesprocessen i kommunerne: Hvordan understøtter KL kommunernes   arbejde? Hvad har I brug for støtte til og hvordan?

 

Kl. 12.00 – 12.15 Evt. nyt fra   landsbestyrelsen og de landsdækkende netværk
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost         
Kl. 13.00 – 14.00 Netværksmøde: Dagtilbud eller   skole

 

Tilmelding: Senest torsdag den 25. april på mail [email protected] med oplysning, om du deltager i frokosten.

 

Hele arrangementet er gratis.

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie