Tema og netværksmøde 3. maj


BKF Region Syddanmark indbyder til tema- og netværksmøde

Fredag den 3. maj kl. 8.30-13.00/14.00 på Kolding Uddannelsescenter, Ågade 27, 6000 Kolding

 

Program

 

Kl. 8.30 – 9.00 Ankomst, kaffe og   te
Kl. 9.00 – 10.00    Netværksmøder:Kultur   og fritid, familieområdet og direktørnetværket.Tovholderne   for dagtilbudsnetværket og skolenetværket aftaler hvilket netværk der holder   møde ml. kl. 9-10, og hvilket netværk ml. kl.
Kl. 10.00 – 12.00

Orientering   fra og dialog med KL om skolereformen.Bestyrelsen har lagt   vægt på, at dialogen skal åbne op for alle fagområdernes perspektiver ind i   skolereformen.Derfor bedes I inden   mødet og i netværkene drøfte fagområdernes nye muligheder i skolereformen.

 

Deltagere fra KL bliver sekretariatschef   Hanne Lumholt, chefkonsulent Kirsten Jørgensen og konsulent Søren Nielsen.

Dagsorden:

1) 1. Folkeskolereformen – kort om indhold og   status

2) 2. Reformforberedelser i kommunerne,   herunder hvilke beslutninger kommunerne skal træffe i 2013 i forhold til   skolens indhold og økonomi

3) 3. KL’s understøttelse af   forberedelsesprocessen i kommunerne: Hvordan understøtter KL kommunernes   arbejde? Hvad har I brug for støtte til og hvordan?

 

Kl. 12.00 – 12.15 Evt. nyt fra   landsbestyrelsen og de landsdækkende netværk
Kl. 12.15 – 13.00 Frokost         
Kl. 13.00 – 14.00 Netværksmøde: Dagtilbud eller   skole

 

Tilmelding: Senest torsdag den 25. april på mail okbepe@langelandkommune.dk med oplysning, om du deltager i frokosten.

 

Hele arrangementet er gratis.