Region Hovedstaden driver fem netværk som er åbne for regionensmedlemmer, alt efter deres arbejdsområde.

Netværkene afholder 2-4 møder årligt.

Læs mere  om:

Direktørnetværket – formand for netværket Line Thieden
Dagtilbudsnetværket – formand for netværket Dennis Danielsen
Familienetværket – formand for netværket Tine Vesterby Sørensen
Kultur og fritidsnetværket – R1 – Jens Overgaard
Skolenetværket – formand Anja Ougaard

 

Direktørnetværket

Direktørnetværket drøfter og beskæftiger sig med større temaer på sektorområderne: Skole-, Dagtilbud-, Kultur,- og det børnesociale område.

Temaerne har ofte en strategisk, ledelsesmæssig, tværgående eller sektorpolitisk relevans.

Netværket er åbent for de regionsmedlemmer, der er ansat som direktør.

Kontakt

Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket Line Thieden, e-mail: [email protected]

Netværket mødes i 2017 følgende dage:
17. marts kl. 13-14.30.
15. september kl. 12-14 

 

Dagtilbudsnetværket

Dagtilbudsnetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemm.er, der har ansvar for dagtilbud i regionens kommuner.

Formålet for netværket er fælles fagligsparring på f.eks. ny lovgivning inden for området.

Kontakt:

Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til Dennis Danielsen, [email protected] , som varetager formandsopgaverne indtil efter generalforsamlingen marts 2017.

Netværket mødes i 2017 på følgende dage kl. 9-12:
1. februar
17. marts
16. maj
15. september
6. oktober

 

Familienetværket

Familienetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemmer, der har ansvar for Børne- og Familieområdet i regionens kommuner.

Kontakt:
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage så tag kontakt til formand Tine Vesterby Sørensen, e-mail: [email protected]

Netværket mødes i 2017 på følgende dage:
24. februar, temadag kl. 9-16
17. marts kl. 13-14.30
2. juni kl. 9-12
15. september kl. 12-14
24. november kl. 9-12

 

Kultur- og Fritidsnetværket R1

Kultur- og Fritidsnetværket R1 Netværket hører under Børne- og Kulturchefforeningen Region Hovedstaden.

Kontakt
Tilmelding og spørgsmål til netværket sker til formand for netværket Jens Overgaard, e-mail: [email protected]

 

Mødedatoer for 2017:
17. marts kl. 8.30 -10 eller kl. 13-14.30
15. september kl. 9-10

Skolenetværket

Region Hovedstadens skolenetværk er åbent for alle medlemmer af Børne- og Kulturchefforeningen, som hører under regionen.

Hvert år fastsætter netværket de Mellemkommunalebetalingsaftaler for skole og SFO.

Kontakt:
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage så tag kontakt til formand for netværket Anja Ougaard, [email protected]

Mødedatoer 2017

27. januar, kl. 9-12
17. marts, kl. 13-14.30
9. juni, kl. 9-12
15. september, kl. 9-12
27. oktober, kl. 9-12