Her kan du følge med i  dagsordener og referater for bestyrelsesmøderne i Region Midtjylland

Region Midt: referat bestyrelsesmøde 7 juni

Bestyrelsesmøde fredag, den 7. juni 2019, kl. 12.45 Sted: KUC, Ågade 27, 6000 Kolding  Tilstede: Charlotte Houlberg, Charlotte Veilskov, Inge Skov Madsen, Kirsten Blæhr, Thomas Reintoft og Chriss Mailandt-Poulsen Afbud:     Ejner Jensen, Claus Svold og Ulla Visbech...

Holdningsnotater

Foreningens landsdækkende netværk udarbejder og opdaterer løbende holdningsnotater. Notaterene er er en opsamling af foreningens holdninger til de forskellige udfordringer og temaer inden for de enkelte fagområder.

Her kan de læse de seneste holdningsnotater:

Dagtilbud
Skole
Børn og familie