Region Sjælland

Velkommen til Region Sjælland – din lokale afdeling af Børne- og Kulturchefforeningen. Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår de forskellige lokale netværk holder netværksmøder mv.

Bestyrelsen
Gitte Løvgren,
Ringsted Kommune
Formand gil@ringsted.dk
Benny Agergaard,
Faxe Kommune
beag@faxekommune.dk
Kim Dawartz,
Næstved Kommune
kidaw@naestved.dk
Ane Kristensen,
Roskilde Kommune
Næstformand anekc@roskilde.dk
Lis Hamburger,
Guldborgsund Kommune
lham@guldborgsund.dk
Sekretariatet
Mette Bundgaard Sekretær mbu@ringsted.dk