Årsmøde

Hvert år i november afholder foreningen årsmøde og generalforsamling for sine medlemmer samt særlig inviterede gæster.

Årsmødet er en mulig for medlemmerne til at mødes på tværs af landsdelene og møde foreningens mange samarbejdspartnere.

Årsmøde 2019 afholdes d. 14. og 15. november på Nyborg Strand

Årsmøde programmet
Programmet for årsmødet tager udgangspunkt i det enkelte års tema og oplægsholderne vil være personer, som kan give et helt særligt perspektiv på temaet. Det kan være forskere fra ind eller udland, interessante videnspersoner eller andre med en helt specielt forhold til temaet.

Valget af oplægsholderne vil altid tage udgangspunkt i,  at de kan forholde sig til det overordnede tema på en måde, som giver medlemmerne inspiration til, hvordan de skal håndtere udfordringerne ledelsesmæssigt i deres daglige arbejde.

Der er også tradition for, at de enkelte ministre inden for vores fagområde lægger vejen forbi årsmødet.  De giver deres og regeringens syn på temaet, men fortæller også gerne om, hvad der rør sig på regeringsniveau inden for deres ministerområde ofte med tid til efterfølgende dialog.

Årsmødet varer fra torsdag morgen til fredag middag.

Tidligere årsmødetemaer og publikationer

2017: Ledelse der rykker
2016: Børn og Unge i Norden
2015: Børn og Unge – vi vil det bedste. 50 års jubilæum for BKF
2014: Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber
2013: På vej mod en fælles læringsreform
2012: Nyspecialisering – til gavn for alle børn
2011: Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv
2010: Guldet i nabolaget
2009: Nye unge – Ny unge politik
2008: Vi er ledere og linedansere – nye vilkår for ledelse
2007: Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik