Hvert år i november afholder foreningen årsmøde og generalforsamling for sine medlemmer samt særlig inviterede gæster.
Årsmødet er en god mulighed for medlemmerne til at mødes på tværs af landsdelene og møde foreningens mange samarbejdspartnere.

Årsmøde 2019: Afholdes i uge 46 d. 14.- 15. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2020: Afholdes i uge 46 d. 12. – 13. november på Nyborg strand
Årsmøde 2021: Afholdes i uge 45 d. 11. – 12. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2022: Afholdes i uge 46 d. 17. – 18. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2023: Afholdes i uge 45 d. 9. – 10. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2024: Afholdes i uge 46 d. 14. – 15. november på Nyborg Strand

Årsmøde programmet

Programmet for årsmødet tager udgangspunkt i et tema fastsat af bestyrelsen og oftest med fokus på de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til det valgte tema. Oplægsholderne vil være forskere eller andre fagpersoner, som kan give et helt særligt inspirerende perspektiv på temaet. Det kan være forskere fra ind eller udland, interessante videnspersoner eller andre med en helt specielt forhold til temaet.

Der er også tradition for, at de enkelte ministre inden for vores fagområde lægger vejen forbi årsmødet.  De giver deres og regeringens syn på temaet, men fortæller også gerne om, hvad der rør sig på regeringsniveau inden for deres ministerområde ofte med tid til efterfølgende dialog.

Årsmødet varer fra torsdag morgen til fredag middag.

Tidligere årsmødetemaer og publikationer

2018: ledelse af det tværgående arbejde
2017: Ledelse der rykker
2016: Børn og Unge i Norden
2015: Børn og Unge – vi vil det bedste. 50 års jubilæum for BKF
2014: Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber
2013: På vej mod en fælles læringsreform
2012: Nyspecialisering – til gavn for alle børn
2011: Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv
2010: Guldet i nabolaget
2009: Nye unge – Ny unge politik
2008: Vi er ledere og linedansere – nye vilkår for ledelse
2007: Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik