Børne- og Kulturchefforeningens årsmøde 2021 afholdes d. 11. – 12. november på Hotel Nyborg strand.

Se program for årsmødet.

Se tegnefilmen “Deltagelse i fælleskaber – for alle børn og unge” – BKF’s anbefalinger til forskning, lovgiver og kommuner.

Se årsmødets film med børn og unge, der taler om motivation, kreativitet, inklusion, mestring og livsduelighed:

Motivation

Kreativitet

Inklusion

Mestring og livsduelighed

Filmene er produceret i samarbejde med Lommefilm / Kasper B. Olesen, oktober 2021

Datoer for årsmøde de kommende år:
Årsmøde 2022: Afholdes i uge 46 d. 17. – 18. november på Hotel Nyborg Strand
Årsmøde 2023: Afholdes i uge 45 d. 9. – 10. november på Hotel Nyborg Strand
Årsmøde 2024: Afholdes i uge 46 d. 14. – 15. november på Hotel Nyborg Strand