Service box 3

 

Medlem – hvordan? Som medlemmer kan optages personer, der er ansat som forvaltningsdirektør eller -chef eller som souschef, vicedirektør eller afdelingschef med direkte reference til forvaltningschefen inden for de områderne “dagtilbud”, “skoler”, “børn og familier”, “unge” eller “kultur og fritid”. Du kan du melde dig ind her.