Børne- og Kulturchefforeningen har indsendt en et indspirationskatalog til Ministeriet for Børn og Undervisning samt Kulturministeriet, som giver bud på, hvordan der kan skabes fagligt indhold i aktivitetstimerne.

Indeldningsvis de tre overnede temabrskriverlser af indhold til aktivitetstimerne

Børn i bevægelse og deres møde med idrætsforeningerne – Hvordan spiller det sammen med aktivitetstiden i den nye folkeskole?

Kunsten og kunstnerens møde med børn og betydningen heraf – Hvordan spiller dette sammen med aktivitetstiden i den nye folkeskole?

Unges læring på ungdomsuddannelserne og på arbejdsmarkedet – og samspillet med aktivitetstiden i den nye folkeskole

 

Der udover blev der også med sendt en række konkrete beskrivelser af undervisningsforløb fra Randers, Herlev, Helsingør, Svendborg og Odense Kommune

Erfaringer fra Randers Kommune, Hadsunsvejens Skole – den gode skole via kunst og kultur

Erfaringer fra Herlev, Den kulturelle rygsæk

Erfaringer fra Helsingør Kommune – en bred vifte af eksempler

Erfaringer fra Svendborg Kommune – mere bevægelse i undervisningen

Erfaringer fra Odense Kommune – en bred vifte af eksempler