Udgivelser

Børne- og Kulturchefforeningen er en aktiv forening, som løbende forholder sig til debatter, temaer og de politiske dagsordener inden  for vores fagområde.

Det afføder en række forskellige materialer, høringssvar, debatindlæg etc. som du kan finde her på hjemmesiden.

Tema-publikationer
Ved tidligere årsmøder har foreningen i forbindelse med temaet for årsmødet udgivet en temapublikation, som er gået i dybden med dilemmaer og udfordringer ved en et bestemt tema.

Kvalitet i dagtilbud holdningsnotat november 2019

Holdningsnotater
De landsdækkende netværk udarbejder en række holdningsnotater inden for hver deres fagområde. Notaterne er bruges som baggrundsmateriale i foreningens arbejde og notaterne er et dynamisk dokument, som løbende bliver revideret.

Kommissorium for Arbejdsgruppe for deltagelsesmuligheder for alle børn