Holdningsnotater

De landsdækkende netværk udarbejder løbende forskellige holdningsnotater, debatoplæg og andre dokumenter, som giver udtryk for foreningens holdninger og perspektiver inden for de forskellige fagområder.

Notaterne danner baggrund for foreningens arbejde, høringssvar og dialog med organisationer, ministerier og KL.

Notaterne er er dynamiske dokumenter og er genstand for løbende revision og opdatering.   Du kan her finde notater og andet for de enkelte områder.

Ungeområdet:
Anbefalinger til samarbejdet omkring FGU-institutionerne
BKF anbefalinger vedrørende folkeskolernes 10. klasser

Skoleområdet:
Seneste holdningsnotat fra 2017
Holdningsnotat fra 2015

Dagtilbudsområdet:
Seneste holdningsnotat fra maj 2017

Holdningsnotat 2016

Publikation om dagplejen

Børn og familieområdet:
Seneste holdningsnotat fra maj 2017
Holdningsnotat fra 2013
Notat om nyspecialisering. BKFs holdning til behovet for ændret syn på det specialiserede område
Publikationen Nyspecialisering – til gavn for alle børn, som også var temaet for BKF’s årsmøde i 2012.