Faglig ledelse og forandringsledelse er omdrejningspunktet for 12 nye pejlemærker for, hvordan skoleledelser og forvaltninger skal udvikle deres ledelseskompetencer.

Læs pejlemærkerne for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger (pdf)

Hvilke kompetencer skal skoleledelser og forvaltninger have i den nye folkeskole for at indfri målsætningen om, at alle børn i folkeskoleskolens skal trives og blive så dygtige, de kan uanset social baggrund? Styregruppen for Skoleledelse, som består af Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen, har under overskrifterne faglig ledelse og forandringsledelse, udpeget 12 pejlemærker for, hvor skoleledelser og forvaltninger særligt bør sætte ind i forhold til at udvikle ledelsernes kompetencer.

60 mio. kr. til efteruddannelse
I forbindelse med aftalen om den nye folkeskole blev der afsat 60 mio. kroner til efteruddannelse af ledere i 2013-15. Der er foreløbigt blevet udmøntet 17 mio. kroner på kurser m.m. Pejlemærkerne danner en del af grundlaget for, hvordan de resterende midler bliver udmøntet.

God ledelse er vejen til målet
”Mange dygtige skoleledelser har allerede nu gjort et stort arbejde med at forberede den nye folkeskole. Og en god ledelse er afgørende for at nå de ambitiøse mål med folkeskolereformen. Pejlemærkerne peger på faglig ledelse og forandringsledelse som to centrale kompetenceområder, som skoleledelser og forvaltninger skal kunne for at sikre, at den nye skole bliver realiseret på den bedst mulige måde. Jeg vil gerne takke Styregruppen for Skoleledelse for deres arbejde,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Fokus på faglig og kulturforandring
”Jeg er glad for, at både faglighed og kulturforandring er med i programmet for god ledelse. Ingen tvivl om, at god ledelse er afgørende for, at folkeskolereformen bliver en succes i kommunerne. Regeringen har givet os rammen. Nu er det vores ansvar at udfylde den, så vi får gode resultater. Derfor er det vigtigt, at vi alle sammen gør alt, hvad vi kan for at understøtte og hjælpe skolerne med den nye store opgave i praksis,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

Enighed om pejlemærkerne
”Vi ved fra forskning, at god ledelse er afgørende for børnenes læring. I forbindelse med den nye reform er det afgørende, at der bliver holdt fokus på at lede forandringen. Vi er meget glade for, at vi er nået til enighed om en række pejlemærker for kompetenceudvikling af skoleledelser og forvaltninger. Pejlemærkerne er med til at sikre, at midlerne anvendes mest hensigtsmæssigt,” siger Claus Hjortdal, næstformand i Skolelederforeningen.

BKF er tilfreds
”BKF er glad for, at der mellem de centrale parter er opnået en fælles forståelse af, hvilke pejlemærker det er relevant at have for kompetenceudviklingen af skoleledelser og chefer,” siger Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.