Børne- og Kulturchefforeningen har lavet et længere notat om omorganisering, kvalitets- og effektiviseringsmuligheder i dagplejen.

find hele publikationen her