Det er med glæde, at Børne- og Kulturchefforeningen konstaterer, at der nu endelig er indgået en aftale i hele forligskredsen om en ny folkeskolereform, det er der brug for. Dog har aftalen en enkelt tidsel. For det havde været en klar fordel, hvis vi kunne have undgået en to-faset implementering af reformen. Men nu ligger både finansieringen via kommuneaftalen og lærertidsaftalen på plads. Lad os så komme i gang med det vigtigste, at løfte elevernes læring, så de bliver så dygtige som de kan.

”Det er altid positivt, når politikerne indgår brede forlig, som gør, at vi ude i kommunerne får sikret den størst mulige ro, omkring det vigtigste arbejde, nemlig at sikre at alle børn lærer mere i vores folkeskole. Derfor er vi i dag glade for, at også De Konservative nu har tilsluttet sig forliget. Men det havde været at foretrække af hensyn til udviklingen af skolens organisation og børnenes læring, hvis vi kunnet have undgået en to-faset implementering,” siger Flemming Olsen, formand for Børne- og Kulturchefforeningen.

BKF notere sig dog, at det var de obligatoriske lektiecaféer, som måtte tages ud af aftalen og dermed først vil træde i kraft efter folketingsvalget i 2016.

”Når lektiecaféerne bliver gjort frivillige af hensyn til familiernes frie valg, kan vi frygte, at det bliver lige netop de elever, som har allermest brug for lektiehjælpen, der vil fravælge tilbuddet. Derfor vil vi i BKF arbejde for, at man ude i på skolerne, gør alt for at lave et attraktivt tilbud til alle børn og unge, så de vælger at gøre brug af lektiecaféerne,” siger Flemming Olsen.

Med Kommuneaftalen på plads og en ny lærertidsaftale, er ventetiden definitivt forbi. Vi er klar til at trække i det forberedende arbejdstøj, sammen med alle folkeskolens mange nye samarbejdsparter i erhvervslivet, kunst og kulturorganisationerne og foreningslivet.

”Vi står overfor en helt unik chance for at tilrettelægge undervisningen på en ny og anderledes måde, som gerne skal gøre teori mere praksis nær. Men som også giver eleverne muligheden for at møde andre kompetencer i undervisningen og få inspiration og læring fra det omgivende samfund.

Vi er overbeviste om, at reformens mange nye muligheder, vil give et fagligt løft til alle folkeskolens elever,” udtaler Flemming Olsen.

Nu skal arbejdsroen så bare indfinde sig.. For det kræver ro omkring folkeskolen og tid til at få reformen implementeret, før end resultaterne kan høstes. Derfor er det vigtigt, at politikerne nu giver kommunerne og skolerne den nødvendige tid og forholder sig afventende de kommende år. Men så er Børne- og Kulturchefforeningen også sikre på, at vi nok skal se de positive resultater af reformen.


Spørgsmål kan rettes til:

Formand Flemming Olsen, tlf. 30 51 9897

Formand for foreningens skolenetværk, Eik Møller 23 45 77 30

Sekretariatet: Anne Sofie Rasmussen 44 52 55 26