Kære kommunale skolechefer/direktører

11. april 2014 er der frist for ansøgninger til vejledningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter for det kommende skoleår. Læringskonsulenterne tilbyder råd og vejledning til implementeringen af folkeskolereformen hos den enkelte kommune på baggrund af en enkel ansøgningsproces. Vejledningen tager som udgangspunkt afsæt i de initiativer, som kommunen allerede har i gang. 

Undervisningsministeriet inviterer derfor til informations- og dialogmøder rundt i landet, henholdsvis, Aarhus, Odense og København, hvor der vil være mulighed for at møde læringskonsulenter og indgå i en konstruktiv dialog om, hvordan kommuner og skoler kan få gavn af læringskonsulenterne i deres decentrale kvalitetsudvikling, og hvad der er behov for i forhold til at virkeliggøre målene i folkeskolereformen.

Odense 27. marts kl. 9.30-11.00, Salen, Børne- og Ungeforvaltningen, Ørbækvej 100, Blok 1, 5220 Odense SØ

Aarhus 27. marts kl. 14.00-15.30, Kantinen, Børn og Unge, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

København, 1. april kl. 9.30-11.00, Fægtesalen, Undervisningsministeriet, Frederiksholms Kanal 26, København K

Tilmelding sker på:

Odense: https://www.conferencemanager.dk/Laeringskonsulenternesinformationsformiddag/tilmelding.html

Aarhus:
https://www.conferencemanager.dk/Laeringskonsulenternesinformationsdag/tilmelding.html

København: https://www.conferencemanager.dk/Laeringskonsulenternesinformationsdagkoebenhavn/tilmelding.html
Læs mere om læringskonsulenterne og ansøgningsprocessen på: www.uvm.dk/laeringskonsulenterne

Med venlig hilsen

Anders Andersen,                                                            

Kontorchef ,    Undervisningsministeriet

Invitationen til de tre regionale informations- og dialogmøderne blev udsendt til kommunerne onsdag den 12. marts i et nyhedsbrev fra Undervisningsministeriet.