Konference: Elevcentreret skoleledelse


COK byder velkommen til en spændende konferencedag med verdenskendte professor Viviane
Robinson fra New Zealand, som uddyber sine forskningsfund om Elevcentreret skoleledelse .

Viviane Robinson har gennemført omfattende studier af, hvad der har betydning, når vi skal lede skoler, på en
måde der har positiv betydning for elevernes læringsudbytte.

Dato: 1. maj 2014

Tilmelding: via COK’s hjemmeside

Pris: 2.200 kr. eksl. moms
Ud over Viviane Robinson vil du bl.a. også møde danske kapaciteter, som ligeledes bidrager med
brugbare perspektiver og evidensbaserede svar på virkningsfuld skoleledelse:

• Klaus Majgaard, adjungeret professor, tidligere forvaltningsdirektør
• Helle Bjerg, lektor, ph.d., Forskningsprogrammet for ledelse og organisatorisk læring, UCC
• Lars Qvortrup, professor, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
• Tobias Børner Stax, direktør, Børne- og Ungeforvaltningen, Københanvs Kommune
• Eik Møller, formand, Børne- og Kulturchefforeningen
• Claus Hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen

Find hele programmet her