Møde i Bestyrelsen Region Nord, Fredag den 21. juni 2012 kl. 14.00-16.00

Referat:

1.    Konstituering

  • Konstituering af bestyrelsen jf. vedtægterne (næstformand, kasser og sekretær.
  • Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand Jesper Carlsen, næstformand Else Marie Lauvring, Kasserer Harriet Meisner, sekretær Lars Hoffmann.

2.    Studietur

  • Se tidligere fremsendt oplæg. Drøftelse og planlægning.
  • Der arbejdes videre med oplægget vedr. Edinburgh d. 24.-26. oktober 2013. JC sender forhåndstilmeldinger ud snarest.

3.    Nyt fra netværkene

  • Gensidig orientering fra de faglige netværk.
  • Gensidig orientering. Generelt er der godt gang i netværkene.

4.    Bestyrelsestemaer 2013

  • Folkeskolereformen kan danne grundlag for et fælles arrangement i efteråret 2013. JC tager initiativ til dette.

5.    Mødeplan 2013

  • Der er aftalt møder den. 13. september kl. 13.00, samt i forbindelse med BKF-årsmødet den 14.-15. november.

 6.    Evt.

  • Ingen bemærkninger