Årsmøde 2015

Årsmødet 2015 blev afholdt den 12. – 13. november på Hotel Nyborg Strand.

Det var et jubilæumsårmøde, hvor vi fejrede Børne- og Kulturchefforeningens 50 års jubilæum. Foreningen startede tilbage 1965 under navnet Skoledirektørernes Samråd. Du kan læse mere om foreningens historie her.

Årsberetning 2015
Program for jubilæumsårsmøde 2025