Årsmøde 2017

Vi takker for et godt årsmøde 2017. Og vi ses igen til næste år d. 15.16. november 2018.

I venstre side kan du finde alle oplægsholdernes præsentationer fra årsmødet.

Det undersøgte vi på årsmødet
Kan vi fremtidssikre den kommunale ledelsesopgave på børne- og kulturområdet på to dage i november? Det bliver måske at tage munden for fuld, men vi vil gerne invitere til årsmøde, hvor vi undersøger, hvad der skal til, for at vi også i fremover kan levere de kerneydelser, som vores velfærdssamfund har behov for.
Hvordan kan vi som direktører og chefer på børne og kulturområdet skabe bedre velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet? Hvilken ledelse kræver det af os nu og i fremtiden?
Du kan forvente efter to dage i selskab med kolleger fra hele landet, at have fået inspiration og viden til at gå videre med opgaven, når årsmødet er slut.

Program – nyt tiltag med samtalesaloner
Vi har inviteret en bred vifte af oplægsholdere både forskere og praktikere, som hver fra hver deres udgangspunkt vil forholde sig til årets tema.
Vi kan også byde velkommen til tre ministre nemlig kulturminister Mette Borch, undervisningsminister Merete Riisager og børne- og socialminister Mai Mercado.
Vi inviterer i år også til, at gå i dybden med helt specifikke faglige udfordringer i en af vores fem samtalesaloner, som de landsdækkende netværk er værter for.

Årsmøde dokumenter

Lars Qvortrup oplæg

Lene Holm Pedersen oplæg

Alfred Josefsen oplæg

Lotte Bøgh Andersen oplæg

Deltagerliste

Opdateret program

Årsberetning

Deltagerliste samtalesaloner

Tilmelding

Find dit medlemsnummer

Læs programmet for årsmøde 2017