Årsmøde 2019

Børne- og Kulturchefforeningen afholder årsmøde d. 14. – 15. november 2019 på Hotel Nyborg strand.

Program for årsmødet Programmet for årsmødet kan du finde her

I forbindelse med årsmødet og generalforsamling udgiver foreningen også sin årsberetning, som du kan læse her

Årets tema er ledelse af kvalitet Baggrunden for at valget af tema tager afsæt i Ledelseskommissionens rapport. Ledelseskommissionen retter i sin rapport en ganske barsk kritik mod offentlige topchefer. Vi er for optagede af at lede opad og forsømmer at lede driften, lyder det. Kommissionen skriver i sin rapport om “en bekymrende mangel på ledelsesmæssige relationer mellem ledelseslagene“, og anbefaler “at offentlige forvaltningschefer driftsmæssigt kommer tættere på de institutioner og de medarbejdere, de leder“. Den handske vil vi gerne tage op og gå tæt på den gode forvaltningspraksis på børne- og kulturområdet. For hvordan ser den ud? Kan vi nuancere Ledelseskommissionens kritik omkring ledelse tæt på i en kompleks virkelighed? Hvor tæt skal vi som topchefer gå på? Og hvordan får vi skabt den nødvendige refleksion om kvalitetsudvikling på vores fagområder? Det vil vi gerne sætte spot på.

Du kan finde Ledelseskommissionens rapport her.

Har du nogen spørgsmål vedrørende BKFs årsmøde, er du velkommen til at kontakte foreningens sekretariat på mail: bkf@bkchefer.dk eller telefon 4175 0660.

Årsmøde materiale

Find programmet for årsmødet

Læs BKFs årsberetning og dagsorden til generalforsamlingen

Materialer fra Dagtilbuds- og Børne- og Familienetværkets samtalesalon:

Opsamling på drøftelserne ved samtalesalonen

Oplæg tidlig og rettidig indsats – Ikast-Brande Kommune

Oplæg fra Sundhedsstyrelsen

Oplæg:

Eva Zeuthen Bentensen:
Mere fokus på faglig ledelse. Hvad mener Ledelseskommissionen?

Klaus Majgaard:
Hvordan understøtter forvaltningen kvalitet og dømmekraft i det tværgående samarbejde på børne- og kulturområdet?