Årsmøde 2020

Årsmøde 2020 er blevet aflyst – årsmøde 2021 afholdes d. 11. – 12. november

Børne- og Kulturchefforeningen havde set frem til at kunne invitere medlemmer og samarbejdspartnere til årsmøde i november. Men vi ser os nødsaget til at aflyse BKF’s årsmøde den 12. og 13. november.

I sidste måned besluttede vi at beholde reservationen på Nyborg Strand og skrue ned til 100 deltagere i håbet om senere at kunne skrue op igen til fuldt deltagerantal – for vi ved, hvor meget årsmødet betyder for foreningens medlemmer og gæster.

De seneste ugers udvikling i smittetallet og gårsdagens melding om genhjemsendelse af medarbejdere i 18 kommuner, reduktion af forsamlingsforbuddet til 50 mennesker samt aflysning af ikke-nødvendige arrangementer har imidlertid gjort, at vi har måttet genoverveje den beslutning. Når vi har truffet beslutning om at aflyse, handler det ikke om de specifikke 18 kommuner. For to uger siden var det nogle andre kommuner. Og om to uger kan det være atter andre.

Billedet er imidlertid, at smitten blusser op i forskellige dele af landet med nødvendige restriktioner til følge. Ligesom billedet er, at vores forhåbning om at kunne skrue op til fuldt deltagerantal inden årsmødet, ikke er realistisk. Slet ikke i lyset af behovet for, at vi som offentlige chefer går foran med et godt eksempel.

Vi havde glædet os til at præsentere jer for et godt program om Kreativitet, motivation og mestring for alle børn og unge. Det kan I nu i stedet opleve på BKF’s årsmøde i 2021!

ÅRSMØDE 2021 afholdes d. 11. – 12. november

Hvert år i november afholder foreningen årsmøde og generalforsamling for medlemmer og særlig inviterede gæster.
Årsmødet er en god mulighed for medlemmerne til at mødes på tværs af kommuner og samtidig møde foreningens mange samarbejdspartnere.

Datoer for årsmøde de kommende år
Årsmøde 2021: Afholdes i uge 45 d. 11. – 12. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2022: Afholdes i uge 46 d. 17. – 18. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2023: Afholdes i uge 45 d. 9. – 10. november på Nyborg Strand
Årsmøde 2024: Afholdes i uge 46 d. 14. – 15. november på Nyborg Strand

Årsmøde programmet
Programmet for årsmødet tager udgangspunkt i et tema fastsat af bestyrelsen og oftest med fokus på de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til det valgte tema. Oplægsholderne vil være forskere eller andre personer, som kan give et helt særligt inspirerende perspektiv på temaet. Det kan være forskere fra ind- eller udland, interessante videnspersoner eller andre med et relevant forhold til temaet.

Der er også tradition for, at de enkelte ministre inden for vores fagområde lægger vejen forbi årsmødet.  De fortæller her, hvad der rør sig på  inden for deres ministerområde ofte med tid til efterfølgende dialog.

Årsmødet varer fra torsdag morgen til fredag middag.

Tidligere årsmødetemaer
2019: Ledelse af Kvalitet
2018: Ledelse af det tværgående arbejde
2017: Ledelse der rykker
2016: Børn og Unge i Norden
2015: Børn og Unge – vi vil det bedste. 50 års jubilæum for BKF
2014: Ledelse på sikker grund og i ukendte landskaber
2013: På vej mod en fælles læringsreform
2012: Nyspecialisering – til gavn for alle børn
2011: Ledelse og organisering i et børne- og kulturperspektiv
2010: Guldet i nabolaget
2009: Nye unge – Ny unge politik
2008: Vi er ledere og linedansere – nye vilkår for ledelse
2007: Nye tider, ny kultur- og fritidspolitik