Velkommen til Region Hovedstaden – din lokale afdeling af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår de forskellige lokale netværk holder netværksmøder mv.

Bestyrelsen 
Thomas Berlin Hovmand,
Gladsaxe Kommune
Formand [email protected]
Jan Dehn,
Hørsholm Kommune
Næstformand og formand for direktørnetværket [email protected]dk
Susan Bjerregaard,
Hvidovre Kommune
Kasserer [email protected]
Dennis Danielsen,
Frederiksberg Kommune
Dagtilbudsnetværket og sekretær [email protected]
Helle Stennicke,
Gentofte Kommune
Familienetværket [email protected]
Rikke Reiter,
Helsingør Kommune
Skolenetværket [email protected]
Anders Christensen,
Høje-Taastrup Kommune
Kultur- og  Fritidsnetværket [email protected] 
Sekretariatet    
Charlotte Stelsig Lindbaum, tlf. 39 57 53 13 Sekretær [email protected]