Region Hovedstaden

Velkommen til Region Hovedstaden – din lokale afdeling af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår de forskellige lokale netværk holder netværksmøder mv.

Bestyrelsen
Thomas Berlin Hovmand,
Gladsaxe Kommune
Formand thbeho@gladsaxe.dk
Jan Dehn,
Hørsholm Kommune
Næstformand og formand for direktørnetværket jde@horsholm.dk
Susan Bjerregaard,
Hvidovre Kommune
Kasserer ssr@hvidovre.dk
Dennis Danielsen,
Frederiksberg Kommune
Sekretær
Medlem af Dagtilbudsnetværket
deda03@frederiksberg.dk
Helle Stennicke,
Gentofte Kommune
Formand for Familienetværket hste@gentofte.dk
René Rasmussen Sjøholm,
Hvidovre Kommune
Formand for Skolenetværket req@hvidovre.dk
Birgit Hoé Knudsen,
Rudersdal Kommune
Medlem af Kultur- og Fritidsnetværket bhk@rudersdal.dk
Sekretariatet
Charlotte Stelsig Lindbaum, tlf. 39 57 53 13 Sekretær cslind@gladsaxe.dk