Velkommen til Region Hovedstaden – din lokale afdeling af Børne- og Kulturchefforeningen.
Her på siderne kan du følge med i, hvad der sker lokalt, hvornår de forskellige lokale netværk holder netværksmøder mv.

Bestyrelsen 
Thomas Berlin Hovmand,
Gladsaxe Kommune
Formand [email protected]
Jan Dehn,
Hørsholm Kommune
Næstformand og formand for direktørnetværket [email protected]dk
Susan Bjerregaard,
Hvidovre Kommune
Kasserer [email protected]
Dennis Danielsen,
Frederiksberg Kommune

Sekretær
Medlem af Dagtilbudsnetværket

[email protected]
Helle Stennicke,
Gentofte Kommune
Formand for Familienetværket [email protected]
Rikke Reiter,
Helsingør Kommune
Formand for Skolenetværket [email protected]
Birgit Hoé Knudsen,
Rudersdal Kommune
Medlem af Kultur- og Fritidsnetværket [email protected]
Sekretariatet    
Charlotte Stelsig Lindbaum, tlf. 39 57 53 13 Sekretær [email protected]