Region Hovedstaden

 

Bestyrelsen
Thomas Berlin Hovmand, Gladsaxe Kommune Formand thbeho@gladsaxe.dk
Jan Dehn, Hørsholm Kommune Næstformand og formand for Direktørnetværket jde@horsholm.dk
René Rasmussen Sjøholm, Frederiksberg Kommune Kasserer og formand for Skolenetværket resj02@frederiksberg.dk
Dennis Danielsen, Frederiksberg Kommune Sekretær og medlem af Dagtilbudsnetværket deda03@frederiksberg.dk
Helle Stennicke, Gentofte Kommune Formand for Familienetværket hste@gentofte.dk
Poul Knopp Damkjær, Høje-Taastrup Kommune Formand for Kultur- og fritidsnetværket poulda@htk.dk
Camilla Niebuhr, Rødovre Kommune Suppleant Cn27910@rk.dk
Sekretariatet
Charlotte Stelsig Lindbaum, tlf. 39 57 53 13 Sekretær cslind@gladsaxe.dk

Aktiviteter 2023-2024
27. oktober 2023 kl. 13.30-15.00, Bestyrelsesmøde
15. december 2023 kl. 08.30-10.00, Bestyrelsesmøde
19. januar 2024 kl. 13.30-15.00, Bestyrelsesmøde
8. marts 2024 kl. 09.00-13.00, Generalforsamling og fællesmøde
26. april 2024 kl. 08.30-10.00, Bestyrelsesmøde
21. juni 2024 kl. 13.30-15.00, Bestyrelsesmøde
23. august 2024 kl. 08.30-10.00, Bestyrelsesmøde
27. september 2024 kl. 09.00-13.00, Fællesmøde
1. november 2024 kl. 13.30-15.00, Bestyrelsesmøde
13. december 2024 kl. 08.30-10.00, Bestyrelsesmøde

Bestyrelsesmøderne afholdes enten som virtuelle eller fysiske møder.