Netværk

Region Hovedstaden driver fem netværk, som er åbne for regionens medlemmer, alt efter ens arbejdsområde. Netværkene afholder 2-4 møder årligt. Læs mere  om Direktørnetværket, Dagtilbudsnetværket, Familienetværket, Kultur- og Fritidsnetværket og Skolenetværket nedenfor:


Direktørnetværket

Direktørnetværket drøfter og beskæftiger sig med større temaer på sektorområderne: skole-, dagtilbuds- og kulturområdet samt det børnesociale område. Temaerne har ofte en strategisk, ledelsesmæssig, tværgående eller sektorpolitisk relevans. Netværket er åbent for regionsmedlemmer, der er direktører.

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket Jan Dehn på e-mail: jde@horsholm.dk

 


Dagtilbudsnetværket

Dagtilbudsnetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemmer, der har ansvar for dagtilbud i regionens kommuner. Formålet for netværket er fælles fagligsparring på f.eks. ny lovgivning inden for området.

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket Rikke Pihl Terkelsen på e-mail: rhans@hillerod.dk

 

Familienetværket

Familienetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemmer, der har ansvar for børne- og familieområdet i regionens kommuner.

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket Helle Stennicke på e-mail: hste@gentofte.dk 


Kultur- og Fritidsnetværket 

Kultur- og Fritidsnetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemmer, der har ansvar for kultur- og fritidsområdet i regionens kommuner.

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket Poul Knopp Damkjær på e-mail: poulda@htk.dk 

 

Skolenetværket

Skolenetværket i Region Hovedstaden er åbent for alle medlemmer, der har ansvar for skoleområdet i regionens kommuner.

Kontakt
Har du lyst til at vide mere om netværket eller deltage, så tag kontakt til formand for netværket René Rasmussen Sjøholm på e-mail: resj02@frederiksberg.dk